Adatkezelési tájékoztató

 

Az Adatkezelési tájékoztató a következő linken tölthető le PDF formátumban   Adatkezelési tájékoztató letöltése

Vagy alább olvasható.

Kérjük, olvassa el figyelmesen  jelen dokumentumban leírtakat!

Adatkezelési tájékoztató

amelyben tájékoztatom Önt, mint honlapom Látogatóját, Felhasználóját, valamint szolgáltatásaimat igénybevevőjét a vállalkozásom adatkezelési és adatvédelmi szabályairól.

Kuna Lívia e.v. (a továbbiakban mint Adatkezelő) jelen adatkezelési tájékoztatóban ismerteti a https://www.erdokmelyen.hu honlapon (a továbbiakban „Oldal”) alkalmazott adatkezelési gyakorlatát. 

 1. Az Adatkezelő adatai:
  Vállalkozás neve: Kuna Lívia e.v.
  Székhely, postacím: 3623 Borsodszentgyörgy, Parád út 73.
  Weboldal: https://www.erdokmelyen.hu
  E-mail cím: info@erdokmelyen.hu
  Telefonszám: + 36 70 296 3168
  Adószám: 57652634-1-25
  Nyilvántartási szám: 56297555
  Bankszámlaszám: 10400353-50526949-48511003
  Számlavezető bank:  K&H Bank Zrt.
  Facebook: https://www.facebook.com/erdokmelyen

2. A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek:

(1) A személyes adatok:

a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);

c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);

e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);

f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

(2)   Az adatkezelő felelős az (1) bekezdésnek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

Az Adatkezelő nyilatkozik, hogy adatkezelése a fenti alapelveknek megfelelően történik.

3. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Az Ön személyes adatait az Adatkezelő a következő célokra gyűjti, kezeli és használja fel: 

3.1 Termék értékesítéséhez, szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó adatkezelés:

Személyes adat

Adatkezelés célja

Vezetéknév és keresztnév

Termék értékesítéséhez, szolgáltatás igénybevételéhez, számla kiállításhoz szükséges

E-mail cím

Kapcsolattartás

Telefonszám

Kapcsolattartás

Számlázási név és cím

Számla kiállításhoz szükséges

Postázási név és cím

A megrendelt termék kézbesítéséhez szükséges

Az érintettek köre: A termékek megrendelő, szolgáltatást igénybe vevő valamennyi érintett.

3.2 Kapcsolatfelvételhez kapcsolódó adatkezelés:

Személyes adat

Adatkezelés célja

Név

Azonosítás

E-mail cím

Kapcsolattartás, üzenet megválaszolása

Üzenet tárgya. Tartalma

Az üzenet megválaszolásához szükséges

Kapcsolatfelvétel időpontja, IP-cím

Technikai művelet.

Az érintettek köre: A kapcsolati űrlapon keresztül üzenetet küldő valamennyi érintett

3.3 Hírlevelek küldéséhez, DirectMarketing tevékenységekhez kapcsolódó adatkezelés:

Személyes adat

Adatkezelés célja

Név

Azonosítás

E-mail cím

A feliratkozás lehetőségének biztosítása

Kapcsolatfelvétel időpontja, IP-cím

Technikai művelet.

Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.

Az Adatkezelő nem küld kéretlen reklámüzenetet, a feliratkozó indokolás nélkül, bármikor, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. A feliratkozó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva. Ekkor az Adatkezelő minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a feliratkozót.

3.4 Panaszkezelés

Személyes adat

Adatkezelés célja

Vezetéknév és keresztnév

Azonosítás, kapcsolattartás

E-mail cím

Kapcsolattartás

Telefonszám

Kapcsolattartás

Számlázási név és cím

Azonosítás. A megrendelt termékekkel kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások, kérdések és problémák kezelése.

Az érintettek köre: Az Oldalon vásárló és panasszal, minőségi kifogással élő valamennyi érintett.

4. Egyes adatfeldolgozók:

4.1 Tárhelyszolgáltató:

Websupport Magyarország Kft.
Cím:1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
Cégjegyzékszám: 01-09-381419
Adószám: 25138205-2-41
Webcím: https://www.websupport.hu/
E-mail: support@websupport.hu

4.2 Számlázó: 

Billingo Technologies Zrt.
Cím: 1133 Budapest, Árbóc utca 6. I. emelet
Cégjegyzékszám: 01-10-140802
Adószám: 27926309-2-41
Telefon: +36-1/500-9491
Webcím: https://www.billingo.hu/
E-mail: hello@billingo.hu

4.3 Csomagszállításban közreműködők:

Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Postacím: Budapest 1540
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-042463
Adóigazgatási szám: 10901232-2-44
Telefon: +36-1-767-8200
Webcím: http://www.posta.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu

FoxPost Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Székhely: Magyarország, 3300 Eger, Pacsirta utca 35/A
Telephely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14. 
Cégjegyzékszám: 10–10-020309
Adószám: 25034644-2-10
Telefon: +36 1 999 0369 
Webcím: https://foxpost.hu/
E-mail: info@foxpost.hu

SPRINTER Futárszolgálat Kft.
Székhely: Magyarország, 1097 Budapest, Táblás utca 39.
Cégjegyzékszám: 01-09-660447
Adószám: 12263840-2-43
Telefon: +36 1 881 2615
Webcím: https://www.pickpackpont.hu/
E-mail: info@sprinter.hu

4.4 Könyvelési szolgáltatás:

ÁRKÁDIA Progress Bt. 
cím:1112 Budapest, Kőérberki dűlő 103/2.
cégjegyzékszám: 01-06-783804
adószám: 24624967-1-41

4.5 Hírlevélküldő:

MailerLite
Weboldal: https://www.mailerlite.com/
Felhasználási feltételek: https://www.mailerlite.com/terms-of-service
Kapcsolatfelvétel: https://www.mailerlite.com/contact-us

5. Más cégek weboldalaira mutató linkek 

Az Oldal tartalmazhat más cégek weboldalaira mutató linkeket. Az Adatkezelő nem felel ezeken a linkeken keresztül elérhető más weboldalak adatbiztonsági gyakorlatáért.

6. Mik azok a sütik (cookie-k) és hogyan kezeljük őket?

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok, amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni.  A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. Ezekről az Oldal az Ön első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik.

A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik –  az Oldal az első látogatásának megkezdésekor tájékoztatja Önt, és kérjük az Ön hozzájárulását. A sütik elfogadása nem kötelező, azonban az Adatkezelő nem vállal azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában az Oldal esetleg nem az elvárt módon működik.

Az Adatkezelő nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

A harmadik féltől származó sütiről (third party cookie) részletesen itt ezen az oldalon olvashat.
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=hu

Az alábbi linkeken kaphat további információt, tájékoztatást a szokásos böngészők esetében a cookie beállítások testreszabásáról, módosításáról.

Google Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu)

Internet Explorer (https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies)

Firefox (https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn)

Safari (https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac)

7. Az Oldalon alkalmazott sütik: 

Név: _ga

Szolgáltató: erdokmelyen.hu
Cél: Regisztrálja az egyedi azonosítót, amely statisztikai adatokat generál arra nézve, hogy a látogató hogyan használja a webhelyet.
Lejárat: 2 év Típus: HTTP

Név: _ga#

Szolgáltató: erdokmelyen.hu
Cél: A Google Analytics arra használja, hogy adatokat gyűjtsön arról, hogy a felhasználó hányszor látogatta meg a webhelyet, valamint az első és a legutóbbi látogatás dátumairól.
Lejárat: 2 év Típus: http

Név: _gat

Szolgáltató: erdokmelyen.hu
Cél: A Google Analytics a kérelmek arányának csökkentésére használja.
Lejárat: 1 nap Típus: HTTP

Név: _gid

Szolgáltató: erdokmelyen.hu
Cél: Regisztrálja az egyedi azonosítót, amely statisztikai adatokat generál arra nézve, hogy a látogató hogyan használja a webhelyet.
Lejárat: 1 nap Típus: HTTP

A szükséges cookie-k segítenek használhatóvá tenni a webhelyet azáltal, hogy lehetővé teszik az olyan alapvető funkciókat, mint az oldalon való navigáció és a webhely biztonságos területeihez való hozzáférés. A weboldal nem működik megfelelően az alábbi cookie-k nélkül:

Név: _grecaptcha
Szolgáltató: erdokmelyen.hu
Cél: Ez a süti az emberek és a botok megkülönböztetésére szolgál. Ez előnyös a webhely számára, hogy érvényes jelentéseket készítsen a webhelyük használatáról.
Lejárat: állandó Típus: HTML

Név: _GRECAPTCHA
Szolgáltató: google.com
Cél: Ez a süti az emberek és a botok megkülönböztetésére szolgál. Ez előnyös a webhely számára, hogy érvényes jelentéseket készítsen a webhelyük használatáról.
Lejárat: 179 nap Típus: HTTP

Név: CONSENT
Szolgáltató: google.com
Cél: Annak érzékelésére szolgál, hogy a látogató elfogadta-e a marketing kategóriát a cookie-bannerben. Ez a cookie szükséges a weboldal GDPR-megfelelőségéhez..
Lejárat: 2 év Típus: HTTP

Név: CONSENT
Szolgáltató: youtube.com
Cél: Annak érzékelésére szolgál, hogy a látogató elfogadta-e a marketing kategóriát a cookie-bannerben. Ez a cookie szükséges a weboldal GDPR-megfelelőségéhez..
Lejárat: 2 év Típus: HTTP

Név: CookieConsent
Szolgáltató: erdokmelyen.hu
Cél: Tárolja a felhasználó cookie-hoz való hozzájárulásának állapotát az aktuális domainhez
Lejárat: 1 év Típus: HTTP

Név: rc::a
Szolgáltató: google.com
Cél: Ez a süti az emberek és a botok megkülönböztetésére szolgál. Ez előnyös a webhely számára, hogy érvényes jelentéseket készítsen a webhelyük használatáról.
Lejárat: állandó Típus: HTML

Név: rc::b
Szolgáltató: google.com
Cél: Ez a süti az emberek és a botok megkülönböztetésére szolgál.
Lejárat: munkamenet Típus: HTML

Név: rc::c
Szolgáltató: google.com
Cél: Ez a süti az emberek és a botok megkülönböztetésére szolgál.
Lejárat: munkamenet Típus: HTML

8. A Google Analytics alkalmazása

Ez az Oldal a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

9. Közösségi oldalak

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook / Twitter / Pinterest / Youtube / Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook / Twitter / Pinterest / Youtube / Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a Adatkezelő közösségi oldalát, illetve a közösségi oldalon keresztül felvette a kapcsolatot az Adatkezelővel.

Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, követése, népszerűsítése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

10.Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

 • A hozzáférés joga
  Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.
 • A helyesbítéshez való jog
  Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
 • A törléshez való jog
  Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.
 • Az elfeledtetéshez való jog
  Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog
  Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.
 • Az adathordozhatósághoz való jog
  Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.
 • A tiltakozáshoz való jog
  A jogos érdeken, illetve a közhatalmi jogosítványon, mint jogalapokon alapuló adatkezelések esetében Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.
 • Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén
  Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
 • Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
  Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
  Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:
 • Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 • Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

11. Adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás kérése:

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken kérhet tájékoztatást, válaszunkat 15 napon belül megküldjük az Ön által megadott elérhetőségre.

Postacím: 3623 Borsodszentgyörgy, Parád út 73.
E-mail cím: info@erdokmelyen.hu

12. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi elérhetőségeken tudja érintett kezdeményezni

Postacím: 3623 Borsodszentgyörgy, Parád út 73.
E-mail cím: info@erdokmelyen.hu

13. Mit kell tudni még direkt marketing és hírlevél célú adatkezelésünkről?

Ön a hírlevél és/vagy direkt marketing regisztráció felületén tárolt személyes adatainak módosításával (azaz hozzájárulási szándéka egyértelmű kinyilvánításával) hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy az Ön személyes adatait marketing célokra is felhasználhassa az Adatkezelő. Ebben az esetben – a hozzájárulás visszavonásáig – az Ön adatait direkt marketing és/vagy hírlevél küldés céljából is kezeli és az Ön részére reklám- és egyéb küldeményeket, valamint tájékoztatókat és ajánlatokat küld és/vagy hírlevelet továbbít. (Grtv. 6. §).

Ön a hozzájárulását a direkt marketing és a hírlevél tekintetében együttesen vagy külön-külön is megadhatja illetve azt/azokat ingyenesen és bármikor visszavonhatja.

A regisztráció törlését minden esetben a hozzájárulás visszavonásának tekinti az Adatkezelő. A direkt marketing és/vagy hírlevél célú adatkezeléshez hozzájárulás visszavonását nem értelmezzük egyúttal a honlapunkkal kapcsolatos adatkezelési hozzájárulás visszavonásának. 

14. Mit kell tudni a nyereményjátékokról?

Az Adatkezelő kampányjelleggel szervezhet nyereményjátékokat, melyek eseti feltételeit külön szabályzat tartalmazza. Az aktuális akció szabályzata minden esetben megtalálható az Oldal nyitó oldalán, központi helyen elhelyezett linken.

15. Mit kell tudni még az adatkezelésünkről?

A személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre Adatkezelővel történő kapcsolattartása során, éppen ezért kérjük, hogy adatai közlésekor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön felelős. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaink igénybevételének.

Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy vélelmezem, hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik.

Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja.

Felhívom a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségek teljesítése vagy jogos érdekeim érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk.

Megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve ha valamelyik látogatóink bűncselekményt követ el vagy az Adatkezelő rendszerét támadja, az adott látogató regisztrációjának megszüntetésével egyidejűleg adatait haladéktalanul töröljük, illetve – szükség esetén – megőrzésre kerülnek a polgári jogi felelősség megállapításának vagy büntető eljárás lefolytatásának időtartama alatt.

Amennyiben az Adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, az Oldalon és jelen Tájékoztatóban megadott elérhetőségeken kapcsolatba léphet az Adatkezelővel.

Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor ad tájékoztatást az Adatkezelő.

Kivételes hatósági (bírósági, az ügyészségi és más hatóságok pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén az Adatkezelő köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.

Az Adatkezelő ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között az Adatkezelő továbbíthatja, adatfeldolgozóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítja, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait. 

Az Adatkezelő az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védi, valamint biztosítja az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvja azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.

Az Adatkezelő épületeiben ellenőrzi a fizikai hozzáférést, a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartja. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használ. Felhívja azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. Az Adatkezelő mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegye, az Oldalon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tud teljes felelősséget vállalni, ám a beérkezett adatok tekintetében betartja a szigorú előírásokat az Ön adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.

Az Ön kérelmére tájékoztatást ad az Adatkezelő az Ön általa kezelt, illetve az általa – vagy a megbízott adatfeldolgozónk által – feldolgozott

 • adatairól,
 • azok forrásáról,
 • az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
 • időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
 • az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről,
 • adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint meg-előzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá
 • az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 1 hónapon belül adja meg tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be az Adatkezelőhöz. Az Ön által már megfizetett költségtérítést visszatéríti abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezelte vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást az Adatkezelő csak törvényben foglalt esetekben tagadhatja meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jog-orvoslat illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.

Az Adatkezelő a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.

Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő 1 hónapon belül írásban vagy – az Ön hozzájárulásával – elektronikus úton közöljünk elutasításunk indokait és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adat-továbbítást is – megszüntetjük, és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – vegye fel az Adatkezelővel a kapcsolatot az alábbi elérhetőségek egyikén.

Postacím: 3623 Borsodszentgyörgy, Parád út 73.
E-mail cím: info@erdokmelyen.hu

16. Melyek az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei?

Ön az adatkezelésről

 • tájékoztatást kérhet,
 • kérheti az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését,
 • tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével),
 • bíróság előtt jogorvoslattal élhet,
 • a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html

 17. Felügyelő Hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: https://naih.hu/

18. Melyek a főbb irányadó jogszabályok tevékenységünkre?

 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv)
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
 • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)
 • A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (GDPR)(2016. április 27.);
 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.);
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 
 • 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§a);
 • 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról;
 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről
 • 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IABajánlásról;
 • A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről.
 •  2012. évi CLIX. törvény – a postai szolgáltatásokról (Postatv.) 
 •  2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.) 
 • 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
 • 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
 • 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
 • 45/2014. (II.26.) kormányrendelet a Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
 • Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2018/302. rendelete (2018.02.28.) a belső piacon belül a Fogyasztó állampolgársága, lakó/letelepedési helye alapján való indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394. rendelete, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról

19. Adatkezelési tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele az erdokmelyen.hu weboldalon történik.

Borsodszentgyörgy, 2022. június 19.